Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V. of de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna ‘Grand Cru’).

 

Grand Cru hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens van zowel haar aandeelhouders als overige betrokkenen. Grand Cru wenst daarnaast te voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

 

Website Grand Cru

Wanneer u deze website bezoekt, worden door ons geen enkele 'bezoekersgegevens' verzameld.

Wij maken derhalve op onze website ook géén gebruik van cookies.
 

Verwerking van persoonsgegevens

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (‘Wwft’) verwerkt Grand Cru persoonsgegevens van aandeelhouders, bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van aandeelhouders. Ook heeft Grand Cru persoonsgegevens nodig voor het doen van uitkeringen aan aandeelhouders. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

De persoonsgegevens bewaren wij tot vijf jaar na beëindiging van het fonds.

 

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Grand Cru gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.
 

Derden buiten Grand Cru

  • Grand Cru heeft andere bedrijven ingeschakeld, bijvoorbeeld voor de administratie en op het gebied van geautomatiseerde informatievoorzieningen. Grand Cru eist van deze bedrijven dat zij uw persoonsgegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door Grand Cru verstrekt zijn.

  • Grand Cru geeft geen persoonsgegevens vrij, tenzij zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

 

Uw rechten

U hebt recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Dit kunt u aanvragen door via de mail contact met ons op te nemen. Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door Grand Cru een inbreuk maakt op de AVG, horen wij het graag. Bent u niet tevreden over de manier waarop Grand Cru uw klacht oplost, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.