Het laatste nieuws (25 mei 2010)

 

In de aandeelhoudersvergadering van 25 mei jl. is de jaarrekening 2009 door de vergadering goedgekeurd en zijn de directie en de RvC gedéchargeerd voor het door hen gevoerde beleid.

 

Het Bordeaux jaar 2009 is door veel proevers (waaronder wijzelf) beoordeeld als een heel goed Bordeaux jaar. In samenwerking met onze externe wijnadviseur Bertien Koole hebben wij op basis van onze kwalitatieve beoordeling een Kooplijst opgesteld van wijnen 2009 die in aanmerking kunnen komen voor belegging. De komende weken zullen de wijnen een voor een met hun prijs en aanbod naar de markt komen en afhankelijk van prijzen en beschikbaarheid zijn wij voornemens de 2009 aan te kopen.

 

Het wijnjaar 2009 beoordelen wij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 2005, als niet homogeen. In 2005 was het nagenoeg onmogelijk om 'slechtere' wijn te produceren. Bij sommige wijnen 2009, ook in het top segment, is prake van over-extractie en een zeer hoog alcoholpercentage. Strenge selectie is dus gewenst en noodzakelijk (ook bij aankopen voor uw eigen kelder c.q. consumptie, zie ook www.wijndomein.com).

 

In de aandeelhoudersvergadering is met de aandeelhouders van gedachten gewisseld over de vraag of een derde en opvolgend beleggingsfonds in wijn gewenst is en op steun kan rekenen van de aandeelhouders.   

Aan het aantal opgestoken handen te meten is er grote belangstelling voor voortzetting van het gestructureerd beleggen in wijn. De directie ziet dit als een aanmoediging om voor 1 maart 2011 een derde fonds te presenteren. De directie heeft aangegeven dat voor het welslagen van een opvolgend fonds aan twee voorwaarden moet worden voldaan, een minimale omvang van circa € 10 mln en zicht op aanvulling van het management team met een extra 'wijnbelegger'.  

 

De directie zal kort na de zomer een informatiebrief aan aandeelhouders versturen en daarin de individuele belangstelling voor deelname in een opvolgend fonds meten.

 

Wij wensen u allen een plezierige zomer toe. 

 

Wine Management BV